Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
ul. Bramkowa 2, 66-200 Świebodzin
 
 

KSIĘGOZBIÓR
 
 
Na koniec 2008 roku Biblioteka posiadała ....

Na koniec 2008 roku Biblioteka posiadała:

87.489 książek

w tym :
 279 zbiorów specjalnych

Struktura zbiorów książkowych
 
STRUKTURA ZBIORÓW KSIĄŻKOWYCH


46,9% literatura piękna dla dorosłych

24,5% literatura piękna dla dzieci

28,5% literatura popularno naukowa
   
 
 
 

 
 

Biblioteka Publiczna w Świebodzinie