Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
ul. Bramkowa 2, 66-200 Świebodzin
 
 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA
 
 


      Działalność informacyjna prowadzona jest głównie przez Czytelnię, która gromadzi odpowiedni księgozbiór i czasopisma oraz tzw. warsztat informacyjny. Księgozbiór liczy ok. 5.000 wol.-encyklopedii, słowników, leksykonów i poradników, z których korzysta się wyłącznie na miejscu. Czasopisma w czytelni obejmują 60 tytułów. Prenumerata uwzględnia różnorodne tytuły wynikające z potrzeb i zainteresowań czytelników oraz te, które są niezbędne w pracy w Bibliotece. Niektóre z nich - dzienniki o zasięgu ogólnopolskim a także pisma społeczno-kulturalne - gromadzone są od wielu lat. Na prenumeratę czasopism przeznacza się rocznie ok. 8.000 zł. Wszystkie czasopisma, z wyjątkiem najnowszego numeru, udostępnia się również do domu.
 

 
 
 

 
 

Biblioteka Publiczna w Świebodzinie