Biblioteka Publiczna w Świebodzinie
ul. Bramkowa 2, 66-200 Świebodzin
 
 
BIBLIOTEKI W POWIECIE
 
 
      Z dn. 31 marca 2000r. biblioteka przejęła funkcję biblioteki powiatowej sprawując nadzór merytoryczny nad 11 bibliotekami w 5 gminach: Lubrza, Łagów Lubuski, Skąpe, Szczaniec i Zbąszynek.

Funkcję instruktora pełni Renata Borowiak na 1/2 etatu.
 

1. Łagów Lubuski

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. 1 lutego 7
66-220 Łagów Łubuski

Kier. Ewa Zawiślak
telefon: 0 68 341 27 31
e-mail: bibblioteka.lagow@op.pl

stan księgozbioru - 19,781
ilość czytelników - 461
ilość wypożyczeń - 5,493
wypożyczenia / 1 czyt. - 11,9
wypożyczenia w czytelni - 350


Biblioteka prowadzi filię szkolno-publiczną w Toporowie

Spotkanie autorskie z Pawłem Beręsewiczem
W środę 6 października 2010r. w  Bibliotece  Publicznej w Łagowie  odbyło  się spotkanie  autorskie  z Pawłem  Beręsewiczem -pisarzem  książek  dla  dzieci i  młodzieży.
Wydał  m. in. "Lalki Dorotki", "Jak  zakochałem  Kaśkę Kwiatek",  "Co tam u  Ciumków" , "Na  przykład Małgośka" , "Tajemnica człowieka z blizną".
Autor  odwiedził  bibliotekę  w   ramach DKK. W  spotkaniu  brali  udział  uczniowie  kl. V  Szkoły  Podstawowej  z  Łagowa i Sieniawy. W  czasie  spotkania  pisarz  odpowiadał   na  zadawane  przez  młodych  czytelników  pytania. Były  też zagadki językowe  w  których  chętnie  brali  udział  uczniowie. W  dalszej  części  spotkania  autor  zapytał  uczniów  czy  lubią  rozmawiać   o książkach. Chętnych do  rozmowy  o  książkach  zapraszał  do  stolika  i  tam  proponował  herbatę,  a następnie  w  interesujący  sposób  prezentował   swoje  książki.  Zachęcają   tym  samym  do  ich przeczytania.
Na  zakończenie   uczniowie  wręczyli  kwiaty i  podziękowali  za ciekawe  spotkanie.   Po spotkaniu  pisarz  wpisywał  dedykacje  do  książek.
Spotkanie autorskie z Marianem Łysakowskim
Biblioteka Publiczna w Łagowie w dniu 19.05.2010 gościła Mariana Łysakowskiego wykładowcę z Państwowej Szkoły Zawodowej w Sulechowie, pilota wycieczek zagranicznych, podróżnikiem.Tematem spotkania była "Turystyka kosmiczna".Młodzież z zainteresowaniem  wysłuchała i obejrzała film o turystyce kosmicznej.

Galeria 
2. Lubrza

Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Świebodzińska
66-218 Lubrza


Kier. Teresa Lewandowska
telefon: 0 68 3813048
e-mail: biblioteka@lubrza.pl

stan księgozbioru - 16,776
ilość czytelników - 374
ilość wypożyczeń - 6,877
wypożyczenia / 1 czyt. - 18,4
wypożyczenia w czytelni - 5,148

Biblioteka prowadzi filię bibliotekę szkolno-publiczną w Mostkach.


 

3. Szczaniec

Gminna Biblioteka Publiczna
66-225 Szczaniec


Kier. mgr Jolanta Nowotnik
telefon: 0 68 341 07 09
e-mail: gbp.szczaniec@o2.pl

stan księgozbioru - 17,788
ilość czytelników - 558
ilość wypożyczeń - 11,105
wypożyczenia / 1 czyt. - 19,9
wypożyczenia w czytelni - 305

Biblioteka prowadzi filię biblioteczną w Smardzewie.


Spotkanie autorskie z Alfredem Siateckim


Dnia 18 maja 2010 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Szczańcu gościła                  
Alfreda Siateckiego.

W spotkaniu uczestniczyły dwie klasy trzecie Gimnazjum Publicznego w Szczańcu, tj. ok. 40 osób oraz nauczyciele: A. Szymańska, ks. P. Boike, S. Klecha, M. Czajkowska.  Spotkanie  odbyło się w Szczanieckim Ośrodku Kultury.

Pisarz w krótkim wstępie opowiedział młodzieży o II Międzynarodowym Festiwalu Literatury, odbywającym się w tych dniach w Zielonej Górze, o tym, że ideą przewodnią tegoż Festiwalu jest przybliżenie Lubuszanom literatury krajów z Polską sąsiadujących oraz stworzenie warunków do wymiany poglądów i doświadczeń odnośnie kondycji szeroko pojętej kultury, w szczególności oczywiście – współczesnej literatury europejskiej.

Pozostały czas poświęcił pisarz przybliżeniu przybyłym treści swej najnowszej książki, wydanej przez  Muzeum Ziemi Lubuskiej „Klucz do bramy”, z przewrotnym nieco podtytułem: „Rozmowy nieautoryzowane albo nieodbyte o przeszłości Środkowego Nadodrza".

"Zawodowy historyk odnajdzie w niej twierdzenia zaczerpnięte ze źródeł naukowych, tzw. przeciętny czytelnik uzyska satysfakcję poznawczą i pogłębi swoją wiedzę na temat Środkowego Nadodrza, a malkontent zostanie zainspirowany do kolejnego sporu intelektualnego"  tak o publikacji pisze prof. dr hab. Czesław Osękowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego (cyt. za http://www.mmzielonagora.pl/artykul/alfred-siatecki-klucz-do-bramy-9758.html).

 Książka ta, o niebanalnej konstrukcji (ma formę wywiadów ze znanymi a nieżyjącymi już dawno osobami, z osobami, które związane były z Ziemią Lubuską, lub w inny jakiś sposób miały wpływ na jej dzieje. „Klucz do bramy” to zbiór rozmów z… duchami, którymi są tu postaci historyczne i znane z lubuskich legend. Fakty historyczne (i te niezupełnie), przedstawia autor w sposób niezwykle dla czytelnika przystępny i inspirujący do pogłębiania wiedzy o swym regionie. Mówi o dziejach Polski i Ziemi Lubuskiej w sposób dydaktycznie nienachalny; miast monograficznego wykładu z historii tych ziem raczy czytelnika garścią informacji zwyczajnych, codziennych, jak np. menu uczt królewskich.

W bardzo miłej atmosferze spędziliśmy wspólnie czas, rozmawiając o historii mniej i bardziej odległej.

Alfred Siatecki – ur. 1947, rodowity Lubuszanin, autor powieści, opowiadań, reportaży, słuchowisk. Absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie. Debiutował w 1969 roku opowiadaniem w "Wiadomościach Zachodnich". Laureat Nagrody Twórczej Młodych „Zielone Grono”, Lubuskiej Nagrody Kulturalnej, Nagrody Kulturalnej Prezydenta Zielonej Góry. Za powieść „Zmowa pułkowników” otrzymał w 2000 roku Lubuski Wawrzyn Literacki. Jego utwory przełożono na język białoruski, górnołużycki , niemiecki i rumuński.. Teksty drukuje m. in. w „Gazecie Lubuskiej”, miesięczniku „Puls”, kwartalniku „Pro Libris”. Jest członkiem Związku Literatów Polskich.
Galeria

 

4. Zbąszynek

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy
66-310 Zbąszynek


telefon: 068 384 99 55
e-mail: bibliotekazbaszynek@op.pl

stan księgozbioru - 29,356
ilość czytelników - 1,288
ilość wypożyczeń - 27,555
wypożyczenia / 1 czyt. - 21,4
wypożyczenia w czytelni - 2,156

Biblioteka prowadzi dwie filie biblioteczne: w Kosieczynie i Dąbrówce Wlkp.Biblioteka w Kosieczynie


Biblioteka w Dąbrówce Wlkp.


 

5. Skąpe
  Gminna Biblioteka Publiczna
66-211 Ołobok


Kier. mgr Ewa Cieśla
telefon: 068 381 21 36
e-mail:
bibliotekaolobok@o2.pl

stan księgozbioru - 18,802
ilość czytelników - 603
ilość wypożyczeń - 11,195
wypożyczenia / 1 czyt. - 18,6
wypożyczenia w czytelni - 3,908

Biblioteka prowadzi filię biblioteczną w Skąpem.


 

 

Czytelnictwo w gminach powiatu Świebodzin


Nazwa Gminy
Czytelnicy
Odwiedziny
2008
2009
+
-
2008
2009
+
-
Zbąszynek w tym:
Kosieczyn
Dąbrówka
1285

122
185
948

146
194
-337

+24
+9
11149

511
723
6132

731
790
-5026

+220
+67
Szczaniec w tym:
Smardzewo
Myszęcin
483

105
42
442

72
44
-41

-33
+2
3481

996
-
2770

534
-
-711

-462
-
Łagów w tym:
Toporów
406

27
428

33
+22

+5
3957

97
3751

149
+206

+52
Lubrza w tym:
Mostki
334

77
374

-
+40

-
4783

995
-

-
-

-
Skąpe w tym:
Ołobok
340

208
373

230
+33

+22
3176

2197
3336

2366
+160

+169
Razem
2848 2565
-283
26546 15989
-10557


Nazwa Gminy
Wypożyczenia do domu
w tym czasopisma Wypożyczenia w czytelni
w tym czasopisma
2008
2009
+
-
2008
2009
+
-
2008
2009
+
-
2008
2009
+
-
Zbąszynek w tym:
Kosieczyn
Dąbrówka
24157

1430
1968
16623

1866
2117
-7534

+436
+149
630

43
95
729

67
103
+99

+24
+8
3571

55
64
2106

23
27
-1465

-32
-37
1112

-
-
1160

-
-
+48

-
-
Szczaniec w tym:
Smardzewo
Myszęcin
8990

2364
109
8907

2127
71
-83

-237
-38
1406

625
-
1039

332
-
-367

-293
-
497

157
-
241

64
-
-256

-93
-
338

126
-
299

67
-
-39

-59
-
Łagów w tym:
Toporów
5985

1228
5278

215
-707

-1013
723

-
545

-
-178

-
463

-
350

-
-113

-
765

-
580

-
-185

-
Lubrza w tym:
Mostki
6276

1821
6877

-
+601

-
761

-
-

-
-

-
2343

671
5148

-
+2805

-
736

-
-

-
-

-
Skąpe w tym:
Ołobok
6527

2801
7539

3656
+1012

+855
640

289
627

274
-13

-15
2612

890
2724

1184
+112

+294
3354

1208
3388

1564
+34

+356
Razem
51935
45224
-6711
4160 2940
-1220
9486 10569
+1083
6305 5427
-878


 
 

 
 
Licznik odwiedzin

Biblioteka Publiczna w Świebodzinie